Sứ Mệnh Công Ty

Công ty Đồ chơi Phúc Hưng Xanh Được thành lập để mang lại niềm vui và hạnh phúc cho trẻ em ở Việt Nam và thế giới thông qua các sản phẩm đồ chơi giáo dục.

Đồ chơi của chúng tôi được làm với giá cả phải chăng cùng cảm hứng để thúc đẩy quá trình học tập và sáng tạo. Chúng tôi cam kết sẽ làm đồ chơi an toàn và sáng tạo.  Hy vọng của chúng tôi là mang lại một tương lai tươi sáng hơn cho trẻ chơi đồ chơi của chúng tôi.